Simulator

 • Mange der kommer på en køreskole i dag, starter helt fra bunden, og har ikke som tidligere, lige prøvet lidt på en grusvej eller en P-plads, og har derfor ikke kendskab til betjening af bilen.
 • De fleste unge, betragter i dag bilkørsel udelukkende med henblik på transport og har derfor typisk ikke interesseret sig for den måde bilen betjenes på.
 • I simulatoren kan du få en blød opstart, når du starter helt fra bunden.
 • Her kan man risikofrit øve og få kompetencer i brugen af f.eks. gearskift, – gaspedal, -bremse – og ikke mindst betjening af kobling, uden fare for at køre galt

Hos Henrik Bo´s køreskole tilbyder vi nu kørsel i simulator 

 • 4 lektioners Grund modul i simulatoren (á 45 minutter)
 • Her kan du lære:
  • Betjening af bilens instrumenter
  • Introduktion til manøvrering
  • Gearskift, acceleration, bremsning
  • Igangsætning på skråning
  • Grundlæggende manøvrering (Bakning om hjørne, vende m.m.)
 • 4 lektioners Udvidet modul i simulatoren (á 45 minutter)
 • Her kan du lære:
  • Kørsel i kryds, herunder vigepligtsregler
  • Kørsel i rundkørsel
  • Fri øvelse på landevej
  • Fri øvelse i bymiljø
  • Kørsel i mørke